Preventie van werkgerelateerde ziekten

30.03.2018
Volgens recente schattingen zijn per jaar ongeveer 200.000 sterfgevallen in Europa te wijten aan werkgerelateerde ziekten. Werkgerelateerde ziekten en letsel op het werk kosten de Europese Unie jaarlijks 476 miljard EUR, een bedrag dat, met de juiste strategieën, beleidsmaatregelen en praktijken voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), aanzienlijk lager zou kunnen zijn.

Het bevorderen van bewustwording van deze ziekten, waaronder werkgerelateerde kanker, is een prioriteit voor het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

Het doel van het onderzoek van EU-OSHA is beleid wetenschappelijk te onderbouwen en goede praktijken op het gebied van preventie en revalidatie te bevorderen. Recent onderzoek van EU-OSHA heeft zich gericht op waarschuwings- en sentinelsystemen in VGW, werkgerelateerde ziekten als gevolg van biologische agentia en de revalidatie en re-integratie van werknemers na behandeling voor kanker.

Meer informatie over die projecten is beschikbaar op de website van EU-OSHA in de nieuwe rubriek Werkgerelateerde ziekten.