Preventiebeleid m.b.t. verkeersveiligheid bij Vlaamse bedrijven

23.02.2016
Merkwaardig genoeg zetten slechts weinig bedrijven in op een systematisch preventiebeleid als het over verkeersongevallen gaat, terwijl ze dat wél doen om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek.

Onderzoek

Eind vorig jaar hield de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid (VSV) en Vinçotte Academy, in samenwerking met de Universiteit Hasselt en Prebes, een online enquête waaraan 49 bedrijven deelnamen. Hoewel het slechts om een beperkte steekproef gaat die niet representatief is voor alle ondernemingen in Vlaanderen, geven de resultaten toch een indicatie over de veiligheidscultuur in de bevraagde bedrijven.

Werkverplaatsingen

Zo blijkt dat minder dan de helft, slechts 18 van de 49 bevraagde bedrijven, verkeersveiligheid opneemt in het jaarlijkse actieplan ter preventie van arbeidsongevallen. Zowat de helft (25 bedrijven) verklaart werknemers wel te informeren over verkeersrisico’s, iets meer dan 1 op 3 (18 bedrijven) organiseert ook sensibiliseringsacties. Slechts een kleine minderheid van 4 bedrijven gebruikt een veiligheidsmanagementsysteem om aan verkeersongevallenpreventie te doen.

Op de werkvoer

Die resultaten steken af tegen de maatregelen die bedrijven nemen ter preventie van arbeidsongevallen op de werkvloer:

  • een ruime meerderheid van 36 bedrijven werkt daarbij met een jaaractieplan
  • zowat 4 op 10 bevraagden (21 bedrijven) maken gebruik van een veiligheidsmanagementsysteem.

Ook wordt opvallend meer ingezet op informatie, opleiding en sensibilisering van werknemers (in respectievelijk 32, 31 en 29 van de bevraagde bedrijven). Een ruime meerderheid van 40 bedrijven is dan ook van mening dat hun bedrijf voldoende aandacht besteedt aan de preventie van arbeidsongevallen op de werkvloer, terwijl aanzienlijk minder bevraagden (21 bedrijven) menen dat er voldoende aandacht gaat naar de preventie van werkverplaatsingsongevallen en nog minder (14 bedrijven) wanneer het pendelongevallen betreft.

(Bron: Prebes nieuwsbrief februari 2016)

Meer informatie

Persbericht van VSV: Verkeersveiligheid bij bedrijven: nood aan systematische aanpak (PDF)