Prijskaartje van werkgerelateerde letsels, ziekten en sterfgevallen

24.09.2020
Een rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bevat de bevindingen van de tweede fase van het onderzoeksproject van EU-OSHA voor het ramen van de kosten van arbeidsongevallen en arbeidsgerelateerde aandoeningen en sterfgevallen op Europees niveau.

Verwondingen op de werkplek, een slechte gezondheid en sterfgevallen zorgen voor enorme economische kosten voor individuen, werkgevers, overheden en de maatschappij. Maar hoe komt men aan een nauwkeurige methode om die kosten te berekenen?

Om een beter inzicht te krijgen in de economische lasten heeft EU-OSHA gekeken naar vijf EU-lidstaten, waarbij men twee verschillende benaderingen heeft gebruikt om de kosten te schatten.

Meer info daarover op de website van EU-OSHA: