Project van EU-OSHA over kosten en voordelen van VGW-beheer

16.11.2016
Er zijn gegevens van goede kwaliteit nodig om inzicht te krijgen in de kosten van arbeidsgerelateerde aandoeningen en sterfgevallen en de voordelen van een goed beheer van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) tracht in deze behoefte te voorzien met het tweefasige overzichtsproject ‘Kosten en voordelen van veiligheid en gezondheid op het werk’. Het project is erop gericht een economisch kostenberekeningsmodel te ontwikkelen voor het maken van betrouwbare kostenramingen.

Het project is gebaseerd op een grootschalige studie naar het vaststellen en beoordelen van de beschikbare gegevens in iedere lidstaat. De resultaten van de studie zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een geavanceerd economisch kostenberekeningsmodel op basis van nationale gegevensbronnen.

Meer informatie over dat project is beschikbaar op de website van EU-OSHA: Veiligheid en gezondheid op het werk is goed voor uw bedrijf.