Psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie

03.03.2021
In haar wetenschappelijk advies formuleert de Hoge Gezondheidsraad (HGR) aanbevelingen voor zorgverleners en overheid over de psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie. In dat advies worden er richtlijnen aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid.

De herziening van dat advies is nu beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Advies 9610 - Psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie: herziening 2021.

De HGR organiseert op maandag 22 maart, van 13u00-15u30, een online webinar waarin de aanbevelingen van het advies verder zullen worden toegelicht en gedebatteerd. Schrijf u in via dit inschrijvingsformulier.