Publicaties van EU-OSHA over VGW in de land- en bosbouw

05.04.2022
De landbouwsector is een van de meest gevaarlijke sectoren in Europa, met een groot aantal ongevallen met voertuigen, machines en vee. Ook blootstelling aan chemische bestrijdingsmiddelen, trillingen, lawaai en stress leveren veiligheids- en gezondheidsrisico’s op.

Nieuwe technologieën en de digitalisering van werkmethodes brengen verbeteringen op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), maar kunnen ook enkele nieuwe risico’s met zich meebrengen.

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) biedt op haar website publicaties over de landbouwsector, om een antwoord te bieden op deze nieuwe uitdagingen. De publicaties doen verschillende aanbevelingen om beroepsrisico’s aan te pakken en de duurzaamheid van de sector te verzekeren.

Meer info

op de website van EU-OSHA, in het Engels en het Frans: