Publieke raadpleging over grenswaarden voor chemische agentia

19.11.2018
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft op 14 november 2018 de vijfde publieke raadplegingsprocedure opgestart betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia.

Bezwaren tegen individuele grenswaarden kunnen worden ingediend tot en met 31 januari 2019. De vereiste omstandige bezwaardossiers voor de individuele grenswaarden, waartegen bezwaar werd aangetekend, kunnen worden ingediend tot en met 30 april 2019.

Meer info daarover op de website van de FOD Werkgelegenheid in de module Procedures en formulieren > Publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.