Publieke raadpleging over grenswaarden voor chemische agentia

12.03.2020
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft op 12 maart 2020 de 7e publieke raadplegingsprocedure opgestart betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia.

Bezwaren tegen individuele grenswaarden kunnen worden ingediend tot en met 31 mei 2020. De vereiste omstandige bezwaardossiers voor de individuele grenswaarden, waartegen bezwaar werd aangetekend, kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2020.

Meer info daarover op de website van de FOD Werkgelegenheid, in het thema Welzijn op het Werk > Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia > Chemische agentia > Documentatie > Procedures en formulieren > Publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.