Rapport van EU-OSHA over op AI gebaseerde systemen voor werknemersbeheer en de implicaties voor VGW

24.06.2022
Steeds meer bedrijven voeren op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde systemen voor werknemersbeheer in om hun efficiëntie en productiviteit te verhogen of om risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in kaart te brengen. Het gaat bijvoorbeeld om systemen om de prestaties en de inzet van werknemers te controleren of systemen voor automatische planning en taaktoewijzing.

Een nieuw verslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) geeft een overzicht van de kenmerken van deze nieuwe vormen van werknemersbeheer en de toepassing ervan in Europa. Daarnaast wordt onderzocht welke gevolgen zij hebben voor de werknemers en wordt een analyse gemaakt van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Het verslag bevat ook aanbevelingen voor de ontwikkeling en het gebruik van mensgerichte systemen op de werkplek. Later verschijnt een aanvullend verslag dat meer specifiek ingaat op de implicaties van dergelijke beheersystemen voor de veiligheid en gezondheid op het werk.

Meer info

Op de website van EU-OSHA:

(Bron: EU-OSHA Highlights – juni 2022: De opkomst van op AI gebaseerde systemen voor werknemersbeheer: wat betekent dit voor VGW?)