Rapport van EU-OSHA over psychosociale risico’s en werkgerelateerde MSA

16.12.2021
Een nieuw verslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) onderzoekt de verbanden tussen psychosociale omstandigheden en musculoskeletale aandoeningen (MSA, ofwel spier- en skeletaandoeningen – SSA’s) op de werkplek aan de hand van gegevens uit de meest recente edities van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden en de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s.

Uit dit onderzoek blijkt dat bepaalde psychosociale aspecten van werk, zoals de arbeidstijd, werkzekerheid en steun van leidinggevenden, een grotere rol spelen in de ontwikkeling van SSA’s dan sociaaldemografische omstandigheden of het land of de economische sector waarin wordt gewerkt. SSA’s kunnen dus zeer doeltreffend worden voorkomen door op de werkplek maatregelen te nemen om psychosociale risico’s aan te pakken en teniet te doen.

In het verslag wordt benadrukt dat holistische risicobeoordelingen en een gezonde bedrijfscultuur een grote rol spelen in het neutraliseren van het risico op psychosociale problemen en SSA’s en belangrijk zijn voor het welzijn van de werknemers.

Meer info

(Bron: Occupational Safety and Health News – december 2021: Psychosociale risico’s en arbeidsgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat: verbanden en preventiestrategieën)