Rapport van EU-OSHA over VGW in de sector van de dienstencheques

21.04.2022
Sinds de invoering van de dienstencheque in 2004 heeft de dienstenchequesector zich in België ontwikkeld tot een essentiële bedrijfstak met meer dan een miljoen klanten (een kwart van alle huishoudens). Werkenden in de sector hebben de laatste tijd echter meer en meer te maken gekregen met uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).

Een nieuwe discussiepaper van Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), dat zich specifiek toelegt op de Belgische situatie, geeft een overzicht van deze uitdagingen en bevat aanbevelingen om het welzijn van werkenden te verbeteren, onder meer door middel van opleiding en goede praktijken.

Meer info

op de website van EU-OSHA (in het Engels):

(Bron: OSH Highlights – april 2022: Betere bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werkenden in de persoonlijke en huishoudelijke dienstverlening in België)