Rapport van Eurofound over de arbeidsomstandigheden in 10 sectoren

30.11.2020
In het rapport “Working conditions in sectors” van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) worden de arbeidsomstandigheden en de arbeidskwaliteit op sectoraal niveau onderzocht aan de hand van de resultaten van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) van 2015.

Megatrends, zoals digitalisering, globalisering, demografische veranderingen en klimaatverandering, veranderen de arbeidsomgeving en hebben een rechtstreekse impact op arbeidsomstandigheden en arbeidskwaliteit.

Het rapport schetst eerst de sectorale kenmerken die basis voor de werkgelegenheid vormen: economische structuur, demografie, beroepsniveau en arbeidsstatus. Vervolgens wordt de nadruk gelegd op vier hoofdthema's:

  • veranderende taken, vaardigheden, opleiding en inzetbaarheid;
  • atypisch werk en werkzekerheid;
  • gezondheid, welzijn en flexibele werkorganisatie;
  • werknemersvertegenwoordiging en -inspraak.

Er wordt bovendien rekening gehouden met de verschillen in arbeidsomstandigheden door leeftijd, gender, beroep en opleidingsniveau. Volgens het onderzoek is het een beleidsprioriteit om maatregelen te nemen die de relevante kwesties, zoals de ontwikkeling van vaardigheden, werkzekerheid en arbeidsintensiteit, aan te pakken. De gegevens tonen ook aan dat werknemersvertegenwoordiging en -inspraak essentieel zijn om de situatie van de werknemers te verbeteren.

Belangrijkste bevindingen

  • Hoewel de arbeidskwaliteit in het algemeen verbetert, is er in enkele sectoren een neerwaartse tendens zichtbaar. Het enige aspect dat in alle sectoren achteruitgaat is het sociale klimaat, vooral in de openbare diensten en de gezondheidszorg.
  • De sectoren die het meest getroffen zijn door de veranderingen in werkorganisatie en de digitalisering (opleiding en diensten) en met weinig opleidingsparticipatie (landbouw, bouw, handel en horeca) zouden opleidingen moeten krijgen om de inzetbaarheid van de werknemers te verhogen.
  • Het is vooral in de dienstensectoren en de hooggekwalificeerde beroepen dat er een grote flexibiliteit en een digitale werkomgeving wordt waargenomen. Ondanks de voordelen van deze arbeidsregelingen, melden werknemers wel vaker problemen te hebben met het vinden van een evenwicht tussen hun werk en privéleven.
  • Hoewel slechts 50% van de werknemers een interne werknemersvertegenwoordiging heeft, is die een belangrijke factor voor de verbetering van de situatie van de werknemers. De afwezigheid hiervan is vooral opvallend in de landbouw, de handel, de horeca en andere dienstverlening en komt vaker voor in de oostelijke landen dan in de andere regio's van Europa.

Meer info

op de website van Eurofound:.