Rapport van Eurofound over digitalisering op de werkvloer

25.11.2021
Het nieuwe rapport van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) onderzoekt de impact van digitale technologieën op de werkplek en de kwaliteit van het werk. Het rapport vestigt de aandacht op het feit dat, hoewel digitalisering veel kansen biedt die ten goede komen van werkgevers en werknemers, er nood is aan veiligheidsmaatregelen om de privacy en data van werknemers te beschermen.

Digitalisering verwijst naar het proces waarbij aspecten van de fysieke werkelijkheid omgezet worden in data en virtuele modellen en omgekeerd. Nieuwe technologieën kunnen een grotere nadruk op management- en analytische taken teweegbrengen, het aantal fysiek belastende taken verminderen en de vaardigheden en autonomie van werknemers verbeteren.

Daartegenover staan een aantal mogelijke gevaren van sommige aspecten van deze digitale technologieën, zoals de mogelijkheid om prestaties van werknemers buitenmatig te monitoren. Men moet dan ook maatregelen nemen om de rechten van werknemers te beschermen.

Via een kwalitatieve aanpak werden in het onderzoek verschillende praktijksituaties verkend die verband hielden met drie cruciale technologieën voor de digitalisering van bedrijfs- en werkprocessen met duidelijke gevolgen voor bepaalde aspecten van de organisatie en de kwaliteit van het werk: het internet der dingen (‘Internet of Things’, IoT), 3D-printen en virtuele en aangevulde realiteit (VR/AR).

In de gevalstudies ligt de nadruk niet alleen op de gevolgen van deze technologieën voor het werk, maar ook op de beweegredenen achter de ingebruikname van technologie, de wijze waarop digitalisering zich op de werkplek ontwikkelt en de mate waarin werknemers daarbij betrokken worden.

Het rapport in het Engels en de samenvatting ervan in 22 talen, waaronder het Nederlands, zijn toegankelijk en kunnen vrij worden gedownload op de website van Eurofound: Digitalisering op de werkplek.

(Bron: Eurofound News – november 2021: Workplace digitisation driving up skills)