Rapport van Eurofound over ethiek in de digitale werkomgeving

19.07.2022
Digitaliserings- en automatiseringstechnologieën, waaronder artificiële intelligentie (AI), kunnen de arbeidsomstandigheden op verschillende manieren beïnvloeden en het gebruik ervan op de werkplek roept een groot aantal nieuwe ethische vragen op.

De laatste tijd is het beleidsdebat op Europees niveau rond deze zorgen prominenter geworden en is de aandacht steeds meer uitgegaan naar AI. Een recent verslag van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) brengt de relevante Europese en nationale beleids- en regelgevingsinitiatieven in kaart.

Het rapport verkent de standpunten en visies van de sociale partners in het beleidsdebat over de implicaties van technologische veranderingen voor werk en werkgelegenheid. Het geeft ook een overzicht van het groeiend aantal onderzoeken over dit onderwerp, waaruit blijkt dat de ethische implicaties veel verder gaan dan juridische kwesties, maar zich uitstrekken tot vragen in verband met de kwaliteit van het werk.

Het verslag beoogt een inzicht te verschaffen in de ethische implicaties van digitalisering en automatisering, dat is gebaseerd op empirisch onderbouwd onderzoek.

Lees het volledige verslag in het Engels op de website van Eurofound: Ethics in the digital workplace.