Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

24.11.2016
Het Belgisch Staatsblad van 24 november 2016 publiceerde het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft. Dat besluit voorziet in een re-integratietraject op maat dat beoogt langdurig arbeidsongeschikte werknemers te begeleiden naar tijdelijk of definitief aangepast of ander werk. Het KB zal op 1 december 2016 in werking treden.

Meer informatie