Resultaten van de 5de enquête van Eurofound over leven en werken in tijden van COVID-19

12.07.2022
Tussen eind maart en begin mei 2022 voerde de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) de vijfde ronde van haar e-enquête over leven, werken en COVID-19. Eurofound wil tonen hoe het leven in Europa veranderd is en beleidsmakers een actueel beeld geven van de uitdagingen in een veranderd Europa.

Deze vijfde ronde van de enquête, waarvan nu het verslag beschikbaar is, vond plaats op een moment waarop de COVID-19-pandemie het landschap van werk, welzijn en (samen)leven reeds drastisch had veranderd. Hoewel velen nu weer aan het werk gaan en zich opnieuw met hun netwerk verbinden, zijn er heel wat zaken onherroepelijk veranderd.

Naast COVID-19, onderzoekt het verslag van de enquête ook de realiteit van het leven in een nieuw tijdperk van onzekerheid veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, inflatie en stijgende energieprijzen.

De resultaten van de enquête laten de zware tol van de pandemie zien: respondenten melden een lager vertrouwen in instellingen dan aan het begin van de pandemie, een slechter geestelijk welzijn, een toename van onbevredigde zorgbehoeften en een toename van het aantal huishoudens dat met energiearmoede kampt.

Lees het volledige rapport in het Engels op de website van Eurofound: Fifth round of the Living, working and COVID-19 e-survey: Living in a new era of uncertainty.