Resultaten van de EU-OSHA tevredenheidsenquête onder belanghebbenden

19.03.2019
Uit de resultaten van de tevredenheidsenquête 2018 onder belanghebbenden blijkt dat het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zijn werkprestaties op een hoog niveau handhaaft, met een tevredenheidsscore die zelfs die van 2016 overtreft.

89% van de belanghebbenden zegt dat EU-OSHA de juiste prioriteiten stelt op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en 87% meldt dat EU-OSHA een toegevoegde waarde heeft voor het werk van nationale VGW-organisaties. De respondenten zijn voornamelijk werkgeversvertegenwoordigers en beleidsmakers van binnen en buiten de Europese Unie (EU), waarbij 86% afkomstig is uit de EU-lidstaten.

Vrijwel alle respondenten (93%) zeggen het werk van het Agentschap voor ten minste één doel te hebben gebruikt. Het vaakst gebeurde dat om VGW-problemen op het niveau van een bedrijf of werkplek aan te pakken.

Bovendien tonen de belanghebbenden erkenning voor de inspanningen van EU-OSHA op het gebied van voorlichting en het vinden van oplossingen voor VGW-risico’s. Hiermee draagt EU-OSHA daadwerkelijk bij aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op de werkplek.

De resultaten van de EU-OSHA-tevredenheidsenquête onder belanghebbenden 2018 zijn beschikbaar in deze presentatie in het Engels op de SlideShare website: EU-OSHA Stakeholder Satisfaction Survey 2018.