Resultaten van de veiligheidsenquête van Prebes

27.08.2018
In februari 2018 heeft de Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming (Prebes) een grote veiligheidsenquête gehouden. De doelstelling ervan was om in kaart te brengen wat de belangrijkste trends, uitdagingen en toekomstperspectieven zijn op het vlak van veiligheid en welzijn op het werk. Maar liefst 1425 veiligheids- en welzijnsdeskundigen uit België en Nederland vulden de vragenlijst in.