Samenwerkingsovereenkomst tussen Prebes en VerV

30.07.2018
De recent afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen Prebes en de Vlaamse ergonomievereniging (VerV) creëert een zeer interessante win-win situatie voor beide verenigingen en haar leden.

Bredere scope van Prebes

Prebes is na bijna 75 jaar de uitgesproken erkende beroepsvereniging voor iedereen die begaan is met het verbeteren van het welzijn op het werk, duurzaamheid en maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen. De bredere scope volgde de prangende vraag vanuit het actieve werkveld waar de professional al een geruime tijd geconfronteerd wordt met een breder multidisciplinair werkdomein.

Ergonomie, psychosociale risico’s en arbeidshygiëne zijn welzijnsdomeinen waarvan de interne preventieadviseur verwacht wordt om op dezelfde wijze de werkgever, leidinggevenden en werknemers doorheen deze problematiek als adviseur te gidsen. Prebes formaliseert nu de weg die al een tijdje ingeslagen was om haar leden in deze domeinen bij te staan in kennis, opleiding en lerend netwerk.

Specialisten in ergonomie

De VerV wil een dynamisch netwerk bieden voor iedereen die bezig is met ergonomie. De focus ligt op drie speerpunten: kantoorergonomie en ergonomie in de zorgsector en de industrie. De samenwerking met de VerV past perfect in de bredere multidisciplinaire visie van Prebes.

Opleiding ergonomie

De volgende maanden zullen de gevolgen van deze samenwerking stilaan duidelijk worden: het aanbieden van een basiscursus ergonomie met uitgewerkte topics m.b.t. kantoorergonomie en ergonomie in de industrie.

Bruikbare tools

Daarnaast zal ook Wikiprebia, het online kenniscentrum van Prebes, worden aangevuld met een duidelijke structuur waar ergonomie de aandacht krijgt die het nu in 2018 verdient. De gebruiker zal dan interessante bruikbare tools gratis kunnen downloaden om die onmiddellijk in de onderneming te laten renderen.

Studiedagen

De VerV zet als beroepsvereniging voor ergonomen in op meer en betere ergonomie. De samenwerking met Prebes laat toe om een breder publiek te bereiken met de boodschap van ergonomie.

Zelf organiseert de VerV verschillende studiedagen voor zowel de multidisciplinaire preventieadviseur als de specialist ergonomie. De ervaring en know how van Prebes zal de organisatie achter de schermen vlotter en efficiënter laten verlopen. Samen met een goede ledenadministratie zorgt dit voor een professionalisering van de ergonomievereniging.

Win-win

Deze samenwerking zal voordelen opleveren voor beide organisaties en haar leden. Zowel Prebes als de VerV behouden hun eigenheid, autonomie en hun waarden. De leden blijven uniek verbonden aan de vereniging waarvan ze lid zijn. De huidige embryonale samenwerking levert op termijn echter voor alle leden voordelen op, gezien iedereen geconfronteerd wordt met ergonomie.

(Bron: Prebes)