Seminar “Goede spieren en een gezond skelet op jonge leeftijd”

In samenwerking met het Europees netwerk voor onderwijs en opleiding op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (ENETOSH) heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een seminar georganiseerd over het aanpakken van het probleem van spier- en skeletaandoeningen bij jongeren en werknemers.

Dit seminar werd georganiseerd in het kader van een overzichtsproject voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) over spier- en skeletaandoeningen en met het oog op de komende Europese campagne “Gezond werk verlicht de last” die in oktober 2020 van start gaat.

Het evenement was een activiteit om mensen bewust te maken van de noodzaak om van jongs af aan een goede gezondheid van het bewegingsapparaat te bevorderen. De deelnemers wisselden in kleine groepen onder leiding van deskundigen ideeën uit over vier verschillende aspecten:

  • onderzoek;
  • beleid (VGW – ergonomie);
  • praktijkvoorbeelden (mainstreamen van VGW in het onderwijs);
  • communicatie (waarneming van het eigen lichaam).

Meer info op de website van EU-OSHA: