Nieuws en evenementen

14.07.2016
Terug aan het werk / Oudere werknemers

Oudere werknemers: praktijken voor veiligheid en gezondheid op de werkplek en strategieën voor revalidatie en terugkeer naar het werk

Als onderdeel van een proefproject van het Europees Parlement over de veiligheid en gezondheid van oudere werknemers heeft het Europees Agentschap...
13.07.2016
Terug aan het werk

Rapport over revalidatie en werkhervatting

Tegen de achtergrond van een vergrijzende beroepsbevolking heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een...
12.07.2016
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Op de blog: methoden voor het reinigen van brandweerpakken

Op de blog van deze BeSWIC website is er een artikel gepubliceerd over de reinigingsmethoden van brandweerkledij. In dat artikel staat er ook meer...
11.07.2016

Eurofound jaarboek 2015 ‘Leven en werken in Europa’

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) publiceerde haar jaarboek 2015 ‘Leven en werken in Europa...
07.07.2016
Oudere werknemers

Landenrapporten maken balans van Europa's vergrijzende beroepsbevolking

In de landeninventarissen van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden het beleid, de strategieën en de...
30.06.2016

Ontdek de vernieuwde didactische ruimte van PVI

Door de verhuis van het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) van Antwerpen naar Berchem, moest de didactische ruimte een tijdlang de deuren sluiten...