Nieuws en evenementen

25.05.2020

Op de blog: 25 jaar KAN

Op 4 december 2019 vierde het Duitse instituut “Kommission Arbeitsschutz und Normung” (KAN) zijn 25-jarig bestaan. De KAN stond in voor de inclusie...
20.05.2020
Biologische agentia

COVID-19: oproep om goede preventiepraktijken uit te wisselen

De coronacrisis heeft onze levensstijl volledig veranderd en elk bedrijf dat zijn activiteiten kan hervatten, moet zich aanpassen om zijn werknemers...
19.05.2020
Biologische agentia / FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Posters met coronapreventiemaatregelen

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een reeks posters met coronapreventiemaatregelen...
15.05.2020

Gratis acties voor non-profitinstellingen ten behoeve van welzijn op het werk

FeBi vzw is een overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profit sector.
14.05.2020

VGW-barometer

De VGW-barometer is de eerste datavisualisatietool met actuele informatie over de stand van zaken en trends op het gebied van veiligheid en...
13.05.2020
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Onderzoek van EU-OSHA naar werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen

In het meeste recente onderzoek van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt onderzocht waarom spier- en...