Sentinel- en waarschuwingssystemen vangen de eerste tekenen van werkgerelateerde ziekten op

18.09.2017
Waarschuwings- en sentinelsystemen maken het mogelijk nieuwe of opkomende werkgerelateerde ziektes op te sporen en kunnen de officiële cijfers aangaande beroepsziekten aanvullen. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft de literatuur over het beperkte aantal waarschuwings- en sentinelsystemen dat wordt gebruikt, geëvalueerd om de voordelen daarvan op waarde te kunnen schatten.

Ze kunnen helpen werkplekinterventies en preventie gericht aan te pakken.

De evaluatie door EU-OSHA biedt voorbeelden van goede praktijken en benadrukt het belang van een betere integratie van werkplekblootstellingsbeoordelingen, een betere toepassing op specifieke groepen werknemers en ziekten en het bereiken van de juiste actoren om deze systemen maximaal te benutten.

Het volledig verslag is beschikbaar in het Engels op de website van EU-OSHA, in de rubriek Tools en publicaties > Publicaties > Methoden om werkgerelateerde ziekten op te sporen: evaluatie van sentinel- en waarschuwingssystemen.