Seveso-samenwerkingsakkoord is in werking getreden

14.06.2016
Het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat en de 3 gewesten over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, is op 10 juni 2016 in werking getreden.

Instemmingsakten:

  • Federale Staat: wet van 1 april 2016 (BS 20 april 2016);
  • Vlaamse Gewest: decreet van 20 mei 2016 (BS 30 mei 2016);
  • Waalse Gewest: decreet van 14 april 2016 (BS 22 april 2016);
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ordonnantie van 26 mei 2016 (BS 10 juni 2016).

Het samenwerkingsakkoord zet de Seveso III-richtlijn om in Belgisch recht en vervangt het voorgaande akkoord van 21 juni 1999. Het bevat zowel de verplichtingen van de exploitant als van de overheidsdiensten. Het nieuwe samenwerkingsakkoord sluit zeer nauw aan bij de richtlijn, zowel wat het toepassingsgebied als de verplichtingen van de exploitant betreft. Het nieuwe akkoord bestendigt tevens het samenwerkingsverband tussen de overheidsdiensten dat werd opgezet onder het voorgaande samenwerkingsakkoord.

Meer informatie over het samenwerkingsakkoord, met focus op de verplichtingen van de exploitant en de organisatie van het toezicht, is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Preventie van zware ongevallen.