Spoel de waterleiding bij langdurige leegstand

27.05.2020
Een belangrijke maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de werknemers zo veel mogelijk bij hen thuis telewerk te laten verrichten. Daardoor kwamen heel wat gebouwen leeg te staan. Het is echter belangrijk om bij of na een langdurige leegstand van het gebouw de waterleiding grondig te spoelen.

Het heropstarten van een langdurige stilstaande watercirculatie brengt toch wat risico’s voor de gezondheid met zich mee, zoals een mogelijk gevaar voor een legionellabesmetting. Daarom geeft Belgaqua enkele aanbevelingen om de kwaliteit van het water op peil te houden.

Meer info over die aanbevelingen op de website van: