Sport en bewegen op het werk

15.10.2018
77% van de werkende Vlamingen wil meer sporten en bewegen. Dat blijkt uit het Vlaams rapport ‘Sport op het werk’ van Sport Vlaanderen. Werknemers willen gezonder en fitter zijn en minder stress en spanning op het werk ervaren. Gebrek aan tijd en motivatie zijn evenwel een behoorlijke kink in de kabel. Organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten op het werk kan hier al een heel verschil maken.

De sport- en beweegscan brengt de sportieve noden in kaart

Sport Vlaanderen ontwikkelde een online bevragingstool, de ‘Sport- en beweegscan’, om tot bovenstaande vaststellingen te komen. Aan de hand van deze scan worden de sportieve wensen en noden van het personeel in kaart gebracht. Sport Vlaanderen analyseert de gegevens en komt deze nadien in het bedrijf toelichten. Hieruit kunnen dan bottom-up en gedragen sport- en beweegacties in het bedrijf worden opgestart.

18.257 werknemers uit 162 verschillende bedrijven namen ondertussen deel aan deze scan. 77% van de werknemers wil graag meer bewegen. De redenen waarom men meer wil bewegen zijn pertinent, namelijk omwille van een betere conditie, betere gezondheid of tegen stress en burn-out.

Bekijk alle resultaten van het Vlaams rapport in dit filmpje op YouTube: Eerste resultaten sport- en beweegscan Vlaamse werknemers.

Zelf interesse om de sport- en beweegscan te organiseren in uw bedrijf? U kan hem gratis online aanvragen via de website van Sport Vlaanderen: Vraag de sport-en beweegscan aan.

Extra kosten?

Het organiseren van sport- en beweegacties binnen het bedrijf moet niet altijd groots zijn en hoeft dus ook niet veel te kosten. Integendeel, het zal het bedrijf meer opbrengen, nl. gezonde, energieke en geconcentreerde werknemers. Zo wordt het een investering in plaats van een kost.

Kleine veranderingen kunnen grote voordelen opleveren. Ontdek allerlei tips op de website van Sport Vlaanderen: Hou je werknemers fit en gezond: zet ze aan het sporten!

Het belang van een sportambassadeur

Sportambassadeurs spelen een belangrijke rol in de opstart en promotie van sport- en beweegactiviteiten op het werk. Zij zetten zich dagelijks vrijwillig in om hun collega’s met allerlei initiatieven tot bewegen en sporten aan te zetten. Ga op zoek naar deze mensen binnen het bedrijf en werk samen met hen een duurzaam en laagdrempelig sport- en beweegbeleid uit.

Bekijk dit filmpje op YouTube: Maak kennis met de sportambassadeur van Davo Communications.

Sensibilisering

Sport Vlaanderen zet ook volop in op sensibilisering. Om bewegen op het werk in de kijker te zetten, werden een aantal promotiematerialen ontwikkeld, zoals ludieke stickers, voetstapstickers en opdrukaffiches. Deze materialen kunnen ook gratis worden aangevraagd via de website van Sport Vlaanderen: Promotiemateriaal nodig om je activiteiten in de kijker te zetten?

Contact

Wilt u ook starten met sportieve acties op het werk? Neem dan contact op met Sport Vlaanderen: 02 209 45 09, sportophetwerk@sport.vlaanderen of ontdek alle mogelijkheden op: www.sport.vlaanderen/sportophetwerk.

(Bron: Prebes)