Standpunt van de sociale partners over de vaccinatiestrategie

29.01.2021
De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben hun standpunt meegedeeld over de prioriteiten in het kader van de vaccinatiestrategie. Ze ondersteunen de door de bevoegde autoriteiten gestelde prioriteiten die uitsluitend op basis van gezondheidscriteria zijn genomen, onder meer met het oog op het voorkomen van een overbelasting van de ziekenhuis- en zorgsector. Ze zijn van mening dat deze gezondheidscriteria ook moeten worden aangehouden in het verdere proces van vaccinatie.

De volledige tekst van dit standpunt staat op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Standpunt van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk in het kader van de vaccinatiestrategie (prioritering en rol van de arbeidsarts).

De Hoge Raad heeft over de bestrijding van de COVID-19 pandemie ook nog andere initiatieven genomen. Een overzicht ervan is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Sociaal overleg inzake welzijn op het werk > Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk: Mededelingen van de Hoge Raad in het kader van COVID-19.

Een overzicht van alle initiatieven die de sociale partners met betrekking tot de bestrijding van de pandemie hebben genomen, alsook de links naar websites van officiële instanties en naar websites van de werknemers- en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad met relevante en betrouwbare informatie over de impact en de gevolgen van de COVID-19-crisisis, is beschikbaar op de website van de Nationale Arbeidsraad in het dossier Coronavirus - COVID-19.