Stop het geweld tegen vrouwen en de genderongelijkheid

30.11.2022
In 2000 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de resolutie 54/134 aan en riep ze 25 november uit tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Op dit moment lopen er verschillende campagnes om het bewustzijn rond de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen te vergroten en kennis uit te wisselen.

Alle informatie en een korte geschiedenis van de dag zijn terug te vinden in het Engels op de website van de Verenigde Naties (VN): International Day for the Elimination of Violence against Women.

Ook op de werkvloer krijgen vrouwen te maken met intimidatie en (seksueel) geweld. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) biedt daarom op zijn website enkele tools en pagina’s om het probleem aan te kaarten:

De campagne "Gezond werk: verlicht de last! 2020-2022" van EU-OSHA verdiepte zich in het onderwerp. Meer informatie en tools zijn beschikbaar op de website van de campagne, onder het “Punt van aandacht” Diversiteit van werknemers.

Meer informatie is ook beschikbaar op deze BeSWIC website, in het thema Gender.

“Orange the world”: 16-daagse actiemarathon tegen gendergeweld

“Orange the World” is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Tussen 25 november, de startdag van de campagne, en 10 december, de Dag van de mensenrechten, vinden de 16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld plaats.

Als onderdeel van de 16-daagse organiseert de VN de UNiTE-campagne. Het thema voor 2022 is “UNiTE! Activism to end violence against women and girls”. De campagne, die sinds 2008 wordt geleid door de secretaris-generaal van de VN en de “UN Women”, heeft tot doel geweld tegen vrouwen en meisjes over de hele wereld te voorkomen en uit te bannen, en roept op tot wereldwijde actie om het bewustzijn te vergroten, belangenbehartiging te promoten en mogelijkheden te creëren voor discussie over uitdagingen en oplossingen.

Meer informatie over de campagne is beschikbaar op de website van de VN:

Er vinden ook heel wat andere initiatieven plaats. Zo focust het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) op veilige omgevingen, de zogenoemde “safe spaces”, voor vrouwen. Het EIGE spitst zich dit jaar vooral toe op cyberpesten, voortbouwend op eigen onderzoek.

Meer informatie over dit initiatief is beschikbaar op de website van de EIGE:

Genderongelijkheid in het vizier van Eurofound

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) bracht recent een rapport uit over genderongelijkheid in het kader van de COVID-19-pandemie.

Het rapport analyseert de verschillende beleidsreacties van nationale regeringen in de hele Europese unie (EU) om de genderkloof aan te pakken en te voorkomen dat deze tijdens de pandemie groter werd.

Hoewel de effecten van de pandemie op de werkgelegenheid op EU-niveau zijn over het algemeen opmerkelijk genderneutraal, stelt het rapport vast dat de reeds bestaande genderkloof op het gebied van onbetaald werk blijft bestaan, wat leidt tot conflicten tussen werk en privéleven, vooral onder telewerkende moeders.

Ten slotte beschrijft het rapport de vooruitzichten voor genderongelijkheid in Europa en wijst het op factoren die de toekomst van gelijkheid tussen vrouwen en mannen zullen bepalen: gendersegregatie op de arbeidsmarkten, genderkloof bij telewerk en hybride werk, en gendermainstreaming in beleidsvorming.

Lees het volledige rapport in het Engels op de website van Eurofound: COVID-19 pandemic and the gender divide at work and home.

Bezoek ook de pagina over Gendergelijkheid op de website van Eurofound.

Artikels op BeSWIC

Op deze BeSWIC website zijn in het verleden al verschillende artikels rond het onderwerp verschenen. Hieronder enkele voorbeelden: