Studienamiddag rond veilig werken met landbouwmachines

20.03.2017
Op 1 februari 2017 was er bij Inagro een studiedag rond “Openluchtgroenten: veilig werken – ongevallen met machines voorkomen”. Producenten van landbouwmachines, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW), PreventAgri, diverse landbouworganisatie, de arbeidsinspectie, … sloegen de handen in elkaar om via praktijksessies de machineveiligheid van nabij te bekijken.

De presentaties en enkele foto-impressies zijn beschikbaar op de evenementenwebsite van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Openluchtgroenten: veilig werken - Ongevallen met machines voorkomen.