Studienamiddag “Ventilatie voor een optimaal binnenklimaat”

Op vrijdag 31 maart 2023 organiseren Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen samen een studienamiddag rond ventilatie.

Pieter Bolle, Coördinator van de ‘Taskforce Indoor Air Quality’ en directiehoofd bij Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) West-Vlaanderen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), zal nagaan hoe de wetgeving rond binnenluchtkwaliteit is geëvolueerd doorheen de tijd en welke inzichten er zijn gekomen naar aanleiding van de coronacrisis. Eindigen doet hij met de Wet van 6 november 2022 betreffende de binnenluchtkwaliteit op gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

Dries Keppens, arbeidshygiënist bij Securex, komt de impact van het binnenklimaat op de gezondheid van werknemers toelichten. Hij zal onder meer de factoren duiden die een impact hebben, de resultaten doorlopen van de data-analyse van de bevraging van kantoormedewerkers en enkele praktijkvoorbeelden geven van de meetcampagnes op binnenluchtkwaliteit uitgevoerd door Securex.

De studienamiddag sluit af met een toelichting van Siegfried Struyvelt, hoofdmedewerker Directie Infrastructuur en Facilitair Beheer bij HOGENT, over de wijze waarop HOGENT de eerste stappen nam in de richting van een goed beheer van binnenluchtkwaliteit. Dit aan de hand van enkele praktische tips en tricks en wat ze hieruit hebben geleerd.

Meer info