Succesvolle webinars over de nieuwe generieke gids “Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie”

Op 7 maart 2022 trad de nieuwe generieke gids ”Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie” in werking. Naar aanleiding van de publicatie van dit nieuw instrument hebben zowel de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) als het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een webinar gegeven.

Meer informatie over de nieuwe generieke gids in volgend bericht op deze BeSWIC website: Nieuwe generieke gids “Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie”.

Ook de veel gestelde vragen (‘Frequently Asked Questions’ of FAQ) over het Coronavirus werden recent aangepast. U vindt deze terug op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Thema's > Coronavirus > Vragen en antwoorden coronavirus. Er wordt in deze FAQ onder andere uitgelegd waarom de preventiemaatregelen uit de waakzaamheidsfase van de generieke gids nog tot 2 maanden na het einde van de epidemische noodsituatie moeten worden toegepast.

Webinar VBO

Op 8 maart 2022 organiseerde het VBO een webinar over de generieke gids. De presentatie en opname van dit webinar is beschikbaar op de website van het VBO: Nieuwe ‘Generieke gids’ – Handleiding voor toekomstige gezondheidscrisissen.

Webinar FOD Werkgelegenheid

Op 10 en 11 maart 2022 organiseerde de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid een webinar om het koninklijk besluit van 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie en de nieuwe generieke gids veilig werken voor te stellen.

De presentaties en opnames van de webinars zijn beschikbaar via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: