Symposium “Preventie – belangrijker dan ooit”

23.08.2021
Aan deze topbijeenkomst namen 1.800 personen uit heel Europa deel.

EU-commissaris Nicolas Schmit wisselde met Christa Sedlatschek, uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), van gedachten over het nieuwe strategische EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 en de belangrijkste doelstellingen en toekomstige tenuitvoerlegging ervan.

Professor Sir Michael Marmot gaf een hoofdtoespraak over sociale ongelijkheid in de wereldwijde context van COVID-19. De leerzame en levendige bijeenkomst over de toekomst van gezondheid en veiligheid op de werkplek werd afgesloten met een paneldiscussie over het nieuwe kader en het afscheid van Christa Sedlatschek.

Het symposiumverslag, de opnames van alle sessies en de foto’s zijn nu beschikbaar op de website EU-OSHA: