Terugblik op 2022: de blog van BeSWIC up-to-date

10.01.2023
In de loop van 2022 werden heel wat (oudere) berichten op deze BeSWIC website waar nodig bijgewerkt. Zo werden broken links hersteld en werd de inhoud in bepaalde gevallen aangepast. Ook in 2023 zetten we deze oefening voort. Hieronder vindt u alvast een overzicht van de (blog)berichten die recent werden geactualiseerd, onderverdeeld per hoofdonderwerp of sector.

U vindt alle blogartikels op de blogpagina van BeSWIC, te filteren volgens thema en sector.

Arbeidsongevallen

Gevaarlijke stoffen, chemische agentia en biologische agentia

Arbeidsmiddelen (onder andere liften) en werken op hoogte

Landbouw, bosbouw en visserij

Beroepsziekten

Brand- en explosierisico’s

Internationale Arbeidsorganisatie