Thema “Psychosociale risico’s” op BeSWIC

23.01.2017
De inhoud van de voormalige website “www.respectophetwerk.be” werd geactualiseerd en is beschikbaar in de rubriek “Psychosociale risico’s”. Daar vindt u onder meer een reeks tools (voor sensibilisatie, pre-diagnose en interventie) die u helpen om een preventiebeleid op te zetten rond psychosociale risico’s.

Burn-out, stress, conflicten en pesterijen zijn de meest gekende uitingen van psychosociale risico’s. De problematiek van de psychosociale risico’s maakt deel uit van de wetgeving over het welzijn op het werk. Alle specifieke aspecten betreffende de risicoanalyse en de individuele procedures werden opgenomen in het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s.

Meer informatie bij het thema Psychosociale risico’s.