Twee studiedagen over chemische agentia

Met ongeveer 200 deelnemers mochten de studiedagen van 2 en 22 oktober 2019 op een zeer goede opkomst rekenen. Beide studiedagen werden georganiseerd door het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), waarbij de eerste in samenwerking met de “Belgian Society for Occupational Hygiene” (BSOH).

Diverse thema’s rond chemische agentia en gezondheid stonden op de agenda tijdens de 2 dagen, zoals:

 • praktijkcasussen biologische agentia;
 • blootstelling aan rook door de brandweer;
 • dieselroet;
 • gezondheidseffecten van blootstelling aan mineraal stof en kwartscomposietmaterialen;
 • enkele instrumenten en initiatieven van stakeholders, zoals de roadmap on carcinogens, de Walrip-tools van Essenscia;
 • enkele feiten en mythen.

Op 22 oktober werd tevens de award voor goede praktijken van België uitgereikt: Winnaar van de Belgische selectie van de Awards voor goede praktijken gelauwerd tijdens Belgisch slotcolloquium van de campagne. Op dezelfde datum werd de vernieuwde Sobane voor gevaarlijke stoffen voorgesteld.

De presentaties van beide dagen zijn beschikbaar op de evenementenwebsite van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid):

Sobane

De geactualiseerde Sobane voor gevaarlijke stoffen werd op 22 oktober voorgesteld. Deze werd geactualiseerd, omdat de laatste jaren vele nieuwe ontwikkelingen en wetgevingen rond gevaarlijke stoffen zijn gepubliceerd. De nieuwe gids is beschikbaar op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: Brochure SOBANE chemische voorlopige editie 2019 (PDF, 8,25 MB).

Feiten en mythes

De presentatie van Dimitri Deconinck met feiten en mythes op 22 oktober was zeer verhelderend. Er werden volgende 16 stellingen verkondigd:

 • We werken al jaren hiermee, dus het is veilig!
 • Ik zie geen gevarensymbolen op het etiket, dus het is veilig!
 • Hoezo kwarts gevaarlijk, en wat als ik naar de woestijn op vakantie ga?
 • Ik zie geen stof/spray meer, dus het zal wel veilig zijn!
 • Blauwe asbest is gevaarlijker dan witte asbest
 • Het is niet schadelijk om tuinkruiden te eten uit een asbestbloembak
 • Opleiding rond chemische agentia stopt niet na het onthaal!
 • Koken met bloem is lekker en gezond!
 • Leeg is niet altijd LEEG!
 • Handschoenen beschermen mij tegen blootstelling
 • Houtstof een probleem?
 • Correct handschoenen uitdoen!
 • Asbest na brand is ongevaarlijk
 • Een CT-scan kan nagaan of er asbest in mijn longen zit
 • We hebben afzuiging, dus de blootstelling is onder controle!
 • Ik draag ademhalingsbescherming, dus dat zit goed!

Dit soort niet-klassieke voorstellingen met stellingen, beeldmateriaal, enz. is een zeer goede manier om meer impact te hebben om gedragsverandering rond correct omgaan met chemische agentia te stimuleren.

De presentatie is beschikbaar op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid: PPT Mythes en feiten over chemische agentia D. De Coninck (PDF, 9,95 MB).

Nog andere presentaties en methoden om met meer impact de problematiek van gevaarlijke stoffen uit te leggen, zijn:

Risico’s van kwartscomposiet keukenbladen

In de hoger vermelde presentatie van Dimitri Deconinck op 22 oktober wordt in stelling 3 ook verwezen naar de stofproblematiek rond kwartscomposiet keukenbladen. Op 2 oktober sprak Dimitri Deconinck en Stevens Ronsmans ook over kwartscomposiet en silicoserisico’s. De 2 presentaties (enkel in het Nederlands) zijn beschikbaar op de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid:

Op deze BeSWIC website staat er ook dit uitgebreid blogbericht over de opmars van silicose: Silicose in opmars?