Nieuws en evenementen

28.10.2020

Beleidslijnen vanuit toekomstscenario's voor platformwerk

Platformwerk, het koppelen van vraag en aanbod van betaalde arbeid via een online platform, is momenteel nog kleinschalig, maar zal naar verwachting...
27.10.2020

Europese bedrijvenenquête 2019 - Werkplekpraktijken om het potentieel van werknemers aan te spreken

Het rapport "European Company Survey 2019 - Workplace practices unlocking employee potential" is gebaseerd op de vierde Europese...
26.10.2020
COVID-19

Leven en werken in tijden van Covid-19

In het rapport "Living, working and COVID-19" worden de resultaten meegedeeld van de enquête over leven en werken in tijden van Covid-19,...
Evenement

Op de blog: Belgische resultaten inzake preventie van prikongevallen

Op 29 september 2020 was er een webinar van de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën “beMedTech”, die o.a. de Belgische...
21.10.2020
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Europees plan voor een betere bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemische stoffen

Om werknemers beter tegen kanker te beschermen, heeft de Europese Commissie voorgesteld verder paal en perk te stellen aan hun blootstelling aan...
20.10.2020
Reinigingsbedrijven en dienstencheque

Op de blog: 2e sensibiliseringscampagne rond respect voor de huishoudhulp

Op 14 september 2020 lanceerde het werkbaarheidsfonds voor de dienstencheques een tweede grote sensibiliseringscampagne “Niks hocus pocus! Dit is...