Uitbreiding erkenning Covid-19 als beroepsziekte

10.01.2022
Op vrijdag 3 december 2021 heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven dat werknemers die Covid-19 hebben gehad na een uitbraak van het SARS-CoV-2-virus op de werkvloer een schadeloosstelling beroepsziekte kunnen krijgen.

Alleen werknemers uit de privésector en zij die werken bij een gemeentelijke of provinciale instelling komen in aanmerking, aangezien Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, enkel voor hen bevoegd is. De vergoeding beoogt het terugbetalen van geleden schade. Het is dus vooral interessant voor werknemers die loonverlies hebben geleden of die een terugbetaling wensen van hun remgeld van bepaalde medische zorgen (bijvoorbeeld: kosten bij ziekenhuisopname, onderzoek door een arts-specialist...)

Op 17 december 2021 verscheen het koninklijk besluit (KB) van 9 december 2021 in het Belgisch Staatsblad. Dit KB geeft Fedris de mogelijkheid om aanvragen te analyseren en behandelen en omvat een nieuwe code (1.404.05) die is toegevoegd aan de officiële Belgische lijst van beroepsziekten en is geldig met terugwerkende kracht tot 18 mei 2020.

Deze nieuwe maatregel geldt niet voor het personeel uit de zorgsector. Het is immers zo dat Covid-19 al langer erkend is als beroepsziekte voor het personeel uit de zorgsector, dat een aanzienlijk verhoogd risico loopt op besmetting met het virus. Voor hen gelden er andere voorwaarden.

Meer informatie