Update van de tool “knipperlichten psychosociale risico’s op het werk”

05.06.2020
Na onderzoek gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en in 2019 uitgevoerd door de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk IDEWE en CESI, werd de tool “knipperlichten psychosociale risico’s” geactualiseerd en geïnformatiseerd.

De tool is ook beschikbaar in geautomatiseerde vorm met EXCEL-bestanden voor elk van de twee modules van de tool. Voor grotere bedrijven werden de twee modules in één geïntegreerde versie uitgevoerd en deze is enkel beschikbaar in de vorm van een EXCEL-bestand.

Deze tool voor een pre-diagnose heeft als doel de werkgever te waarschuwen wanneer er psychosociale risico’s in de onderneming zouden opduiken. Dit moet een bedrijf in staat stellen om zo snel mogelijk een wezenlijk voorkomingsbeleid inzake de psychosociale risico’s (PSR) op de werkvloer te voeren.

Deze knipperlichten zijn een eerste stap in de aanpak van psychosociale risico’s op het werk. Zij laten de onderneming toe om zich te situeren op dit vlak. Geenszins vervangt zij de risicoanalyse, een wettelijk opgelegde verplichting waaraan alle ondernemingen in België onderworpen zijn.

Meer info