Veiligheid en gezondheid in micro- en kleine ondernemingen

29.06.2016
Middels een project dat gericht is op micro- en kleine ondernemingen (mko's) stelt het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) vast op welke manier beleidsmaatregelen, strategieën en praktische oplossingen de veiligheid en gezondheid (VGW) in die ondernemingen kunnen helpen verbeteren.

De resultaten van de eerste fase van dit project zijn gepubliceerd. Hieruit blijkt voornamelijk dat mko's slecht scoren op het gebied van arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gevolgen voor de gezondheid. In het verslag worden bovendien de belangrijkste uitdagingen genoemd die mko's tegenkomen als ze efficiënte VGW-regelingen willen ontwikkelen.

Tijdens een seminar op hoog niveau hebben belanghebbenden deze bevindingen besproken en gesproken over de rol van mko's in de economie, aangezien 99% van alle ondernemingen in Europa mko's zijn.

Meer informatie op de website van EU-OSHA: