Veiligheid en gezondheid in micro- en kleine ondernemingen in de EU: van beleid naar praktijk

25.01.2018
De Europese Waarnemingspost voor risico's (ERO) van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een rapport en een overzicht van goede praktijkvoorbeelden gepubliceerd met beleidsmaatregelen, strategieën, programma's, acties en praktische oplossingen ter ondersteuning van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in micro- en kleine ondernemingen (mko's).

Die publicaties werden uitgebracht in het kader van het onderzoeksproject SESAME van EU-OSHA. SESAME staat voor "Safe Small and Micro Enterprises" (veilige kleine en micro-ondernemingen). Het doel van dat driejarig project (2014-2017) is de verbetering van VGW in mko’s in de Europese Unie (EU).

Op een seminar van EU-OSHA voor vooraanstaande deskundigen en beleidsmakers op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, heeft commissaris Marianne Thyssen met de raad van bestuur van EU-OSHA en andere relevante belanghebbenden de laatste bevindingen van het SESAME project besproken waarover in die 2 publicaties wordt bericht.

Meer informatie