Nieuws en evenementen

28.07.2022
Basiseisen (arbeidsplaatsen) / COVID-19

Wetsontwerp betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

De federale regering heeft het voorbije jaar een ventilatieplan uitgewerkt dat op 12 juli 2022 als wetsontwerp werd ingediend in de Kamer van...
26.07.2022
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Op de blog – De Internationale Arbeidsorganisatie: algemene beginselen van de arbeidsinspectie, richtsnoeren en praktijkcodes

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) werd opgericht in 1919, als onderdeel van het Verdrag van Versailles dat een einde maakte aan de Eerste...
25.07.2022
Psychosociale risico’s (PSR)

Europees Parlement wil van 2023 het Europees jaar van de geestelijke gezondheidszorg maken

Een nieuwe resolutie van het Europees Parlement, die op 5 juli 2022 werd goedgekeurd, gaat in op de politieke erkenning van de geestelijke...
19.07.2022

Rapport van Eurofound over ethiek in de digitale werkomgeving

Digitaliserings- en automatiseringstechnologieën, waaronder artificiële intelligentie (AI), kunnen de arbeidsomstandigheden op verschillende manieren...
15.07.2022
Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Jongeren
Onderwijs

Voorbeelden van een goede preventie van MSA in scholen

In een reeks nieuwe OSHwiki-artikelen van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt aangetoond welke...
12.07.2022
COVID-19

Resultaten van de 5de enquête van Eurofound over leven en werken in tijden van COVID-19

Tussen eind maart en begin mei 2022 voerde de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) de vijfde ronde...