Nieuws en evenementen

31.07.2023
Arbeidsplaatsen / Beschermingsmiddelen / Arbeidsongevallen
Bouw / Vervoer en opslag

Update BeSWIC-berichten sector transport en logistiek

De voorbije weken zijn er op deze BeSWIC-website diverse berichten verschenen over de sector transport en opslag, zoals de nieuwe regelgeving over...
27.07.2023
OIRA / Europese strategie

Europese campagne zet recht op een veilige en gezonde werkomgeving in de kijker

Fatsoenlijk werk en doeltreffende sociale bescherming behoren tot de belangrijkste beginselen van de Europese pijler van sociale rechten. De pijler...
25.07.2023
Psychosociale risico’s (PSR)

Omzendbrief betreffende toepassingsrichtlijnen met betrekking tot psychosociale risico’s op het werk

Op 30 juni 2023 werd Omzendbrief nr. 715 van 8 juni 2023 betreffende toepassingsrichtlijnen met betrekking tot psychosociale risico’s op het werk...
19.07.2023

De rol van toeleveringsketens bij de bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk

In het kader van zijn onderzoeksprogramma ter verbetering van de naleving van voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) heeft...
18.07.2023
Hormoonverstoorders

Een betere bescherming van werknemers tegen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen

In het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2023 werd het koninklijk besluit van 2 juli 2023 tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van...
17.07.2023
Arbeidsongevallen
Bouw

Verzwaard risico: informatiefiche van Constructiv

In de wetgeving rond verzwaard risico is een belangrijke begeleidingsrol weggelegd voor de arbeidsongevallenverzekeraar van de onderneming met het...