Nieuws en evenementen

12.03.2018
ATEX

Wat weet u over de ATEX-reglementering?

De ATEX-reglementering (wat "ATmosphère EXplosive" betekent) bepaalt de regels en normen op het vlak van veiligheid voor de gevaarlijke...
Evenement

BouwForum 2018

De Confederatie Bouw heeft ter gelegenheid van de opening van de Batibouw beurs op 22 februari 2018 in Brussel het bouwforum 2018 congres...
02.03.2018

Nieuwe VCA is aangenomen

De toezichthouder “Raad voor Accreditatie” op het VCA-systeem in Nederland heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. Die nieuwe versie stelt...
01.03.2018
Chemische agentia / Hyperbare omgeving / FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg / Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)

Bepaalde notificatieverplichtingen aan inspectie worden afgeschaft

Het koninklijk besluit van 7 februari 2018 schaft een aantal notificatieverplichtingen af van de werkgever aan de sociaal inspecteurs van de Algemene...