Nieuws en evenementen

06.10.2023
Hormoonverstoorders

Hormoonontregelende stoffen en het veiligheidsinformatieblad

Op 18 juli 2023 werd in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 2 juli 2023 tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van...
05.10.2023
Psychosociale risico’s (PSR) / Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is een meldpunt voor meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sectoren en organisaties waarvoor...
Evenement

Herbekijk de webinar rond jobkwaliteit in België in 2021

Op 7 september 2023 organiseerde de FOD Werkgelegenheid een webinar over de analyse van de jobkwaliteit in België aan de hand van de Europese enquête...
04.10.2023

De impact van drones op veiligheid en gezondheid op het werk

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een nieuwe discussienota gepubliceerd over onbemande...
03.10.2023
Uitzendarbeid

Preventie en Interim lanceert informatiewebsite voor uitzendkrachten

Preventie en Interim (PI), de centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid, heeft de website Ikbenuitzendkracht.be gelanceerd. De...
29.09.2023

Rapport van Eurofound over ethische digitalisering op het werk

Een recent rapport van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) onderzoekt de consequenties van...