Nieuws en evenementen

13.01.2023
Psychosociale risico’s (PSR)

Hou je (kop)zorgen niet voor jezelf!

Sinds enige tijd zet het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) netwerken op van erkende eerstelijns klinisch psychologen of...
12.01.2023
Telewerk / Arbeidsorganisatie

Rapport van de IAO over de balans tussen werk en privéleven

Een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) biedt een uitgebreid overzicht van de twee belangrijkste aspecten van arbeidstijd –...
10.01.2023

Terugblik op 2022: de blog van BeSWIC up-to-date

In de loop van 2022 werden heel wat (oudere) berichten op deze BeSWIC website waar nodig bijgewerkt. Zo werden broken links hersteld en werd de...
09.01.2023
Brandpreventie / ATEX / Risicoanalyse

SOBANE-strategie: update brochure over risico's van brand of explosie

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een bijgewerkte versie van de brochure uit de...
06.01.2023
Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is wettelijk verplicht om een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het...
06.01.2023

Rapporten van EU-OSHA over digitale monitoringsystemen voor VGW

Digitale monitoringsystemen in de vorm van apps, camera’s en wearables voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) kunnen van de werkplek een...