Nieuws en evenementen

22.11.2021
Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Psychosociale risico’s (PSR)

Literatuuronderzoek over het verband tussen psychosociale factoren en aandoening aan het bewegingsapparaat

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat, ook gekend als musculoskeletale aandoeningen (MSA) of spier- en skeletaandoeningen (SSA), kunnen worden...
18.11.2021

Beleidsnota’s van EU-OSHA over de circulaire economie en VGW

Twee nieuwe beleidsnota’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bespreken de rol van digitalisering en...
18.11.2021
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Aanpassing van de codex met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen

Op 4 november 2021 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 17 oktober 2021 tot wijziging van Boek IX, titel 2 betreffende...
Evenement

Webinar KB persoonlijke beschermingsmiddelen

Op maandag 29 november 2021 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een webinar via...
16.11.2021
Jongeren / Stagiairs

Project rond VGW-bewustzijn in het beroepsonderwijs

Bewustzijn kweken voor het belang van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) aan het begin van de loopbaan is van essentieel belang voor een...
Evenement

Studiedag “Uitzendarbeid na 25 jaar Welzijnswet”

Op 14 oktober 2021 organiseerde Preventie en Interim (PI), de centrale preventiedienst voor de uitzendsector, een studiedag naar aanleiding van het...