Ventilatie van lokalen tegen de verspreiding van het coronavirus

22.02.2021
Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Het helpt vooral om de overdracht van virussen, zoals het coronavirus, te beperken.

De Hoge Gezondheidsraad heeft haar advies over het binnenluchtbeheer aangepast in het licht van de opgedane ervaringen en de recentste gegevens. Meer info daarover op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

Meer informatie over de ventilatie van lokalen is beschikbaar in deze toelichting op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Ventilatie tijdens de coronacrisis.