Verlenging pilootproject Fedris rond de secundaire preventie van burn-out

25.11.2022
In januari 2019 startte Fedris, het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's, een pilootproject voor een begeleidingstraject voor werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out (stadium 1 of 2). Het project wordt nu verlengd tot eind 2023.

Het project richt zich op personen in de zorg- en banksector die moeilijkheden ervaren tijdens het werk, meermaals kortstondig afwezig zijn op het werk of het werk hebben stopgezet gedurende minder dan 2 maanden.

Het begeleidingstraject dat Fedris voorstelt, heeft als doel werknemers toe te laten aan het werk te blijven of het werk zo snel mogelijk te hervatten. Het traject past zich hierbij aan aan de behoeften van elk individu, afhankelijk van wat men heeft meegemaakt en de graad van burn-out waarin men zich bevindt.

Werknemers kunnen zich nog tot 31 december 2023 aanmelden om deel te nemen aan het project

Meer informatie

op de website van Fedris: