Verlicht de last – leer psychosociale risico’s en aandoeningen aan het bewegingsapparaat aan te pakken

08.09.2022
Aandoeningen aan het bewegingsapparaat zijn niet altijd alleen te wijten aan de fysieke aspecten van een baan. Ook psychosociale factoren zoals een te grote werklast, weinig voldoening en een gebrek aan steun kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van dergelijke aandoeningen of het probleem zelfs verergeren. Aandoeningen aan het bewegingsapparaat kunnen zelf dan weer bijdragen aan stress en geestelijke overbelasting.

De huidige campagne “Gezond werk: verlicht de last!” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is erop gericht beter inzicht te verschaffen in het verband tussen psychosociale risico’s en aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Via de campagne worden doeltreffende preventiemethoden aanbevolen en voorbeelden gegeven van goede praktijken. Psychosociale risico’s en aandoeningen aan het bewegingsapparaat worden het best samen aangepakt.

Ontdek de instrumenten en hulpmiddelen waarmee u de last kunt verlichten in het nieuwe aandachtspunt “Psychosociale risico’s en aandoeningen aan het bewegingsapparaat” op de website van de campagne.