Vernieuwde convenant welzijn op het werk in de bouwsector

23.05.2016
Naar aanleiding van de jaarlijkse Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, werd op 28 april 2016 het vernieuwde Convenant inzake Welzijn op het Werk in de bouwsector ondertekend door Kris Peeters en de sociale partners uit de sector.

De ondertekening vond plaats op de MBG-werf AZ Sint-Maarten in Mechelen. De 3 bestaande Mechelse ziekenhuizen zullen begin 2019 immers naar deze nieuwe campus verhuizen.

Er waren gelegenheidstoespraken van Yves Weyts, gedelegeerd bestuurder CFE Bouw Vlaanderen, Kris Peeters, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie, Consumentenzaken, Belast met Buitenlandse Zaken, René Van Cauwenberge, Voorzitter van navb-cnac Constructiv en Paul Tousseyn, directeur-generaal van de Algemene Directies Humanisering van de Arbeid (AD HUA) en Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid).

Ondertekenende partijen

De convenant werd ondertekend door:

 • de Minister van Werk, Kris Peeters;
 • de FOD Werkgelegenheid;
 • NAVB Constructiv;
 • de Confederatie Bouw;
 • Bouwunie;
 • de beroepsvereniging van de bouwhandelaar (Fema);
 • ACV Bouw – Industrie & Energie;
 • Algemene centrale ABVV;
 • Algemene centrale der liberale vakbonden van België (ACLVB).

Krachtlijnen

Twintig jaar geleden sloten de sociale partners via het NAVB het eerste samenwerkingshandvest met de toenmalige Minister van Werk, mevrouw Miet Smet, met als opzet om goede werkmethoden overal binnen de sector kenbaar te maken. In 2004 werd dit verder verfijnd met het opzetten van gemeenschappelijke campagnes. Met deze convenant in 2016 werd de bundeling van krachten en samenwerking bestendigd. Het convenant bevat volgende krachtlijnen:

 • het opzetten en ondersteunen van gezamenlijke campagnes bestaande uit een sensibiliserings- en een handhavingsluik;
 • het uitwerken en verspreiden van codes van goede praktijk, en het opzetten van acties om het gebruik van deze codes te bevorderen;
 • lessen trekken uit arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouwsector, eventueel in samenwerking met andere betrokken actoren zoals het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten, en het verspreiden van aanbevelingen om de herhaling van dergelijke arbeidsongevallen en beroepsziekten in de toekomst te vermijden;
 • het opzetten van gezamenlijke acties en projecten om het welzijn van de werknemers in de bouwsector te bevorderen, eventueel in samenwerking met andere actoren zoals de regio’s, de provinciale comités voor de bevordering van de arbeid, architecten, veiligheidscoördinatoren, ...;
 • constructieve medewerking aan bestaande organen die (sociaal) overleg over welzijn op het werk en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten mogelijk maken en bevorderen;
 • het organiseren van gemeenschappelijke opleidingsinitiatieven voor inspecteurs en adviseurs van navb-cnac Constructiv;
 • sensibilisering en promotie van welzijn op het werk in de bouwsector.

Begeleidingscomité

Het Begeleidingscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ondertekende partijen en kan op haar vergaderingen ook vertegenwoordigers uitnodigen van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, de arbeidsongevallenverzekeraars, het Fonds voor Arbeidsongevallen, het Fonds voor Beroepsziekten, ...

Het Begeleidingscomité beoogt het faciliteren van structureel overleg tussen de organisaties en instanties die actief zijn op het vlak van welzijn, en fungeert als klankbordgroep voor acties en initiatieven ter verbetering van het welzijn van werknemers in de bouwsector. Het Begeleidingscomité heeft als doel deze acties en initiatieven zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen om zo te komen tot een gecoördineerde aanpak van de verbetering van het welzijn van de werknemers op het terrein.

Campagnes

De huidige campagne van het NAVB is “Veilig werken op hoogte” met als slogan “Val niet uit de lucht!”. Het overzicht van al hun campagnes is beschikbaar op de website van navb-cnac Constructiv: Campagnes en sensibiliseringsacties.

De komende maanden zullen er opnieuw bliksemacties plaatsvinden in de verschillende provincies, waarbij zowel inspecteurs van de AD TWW als van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW) zullen zijn betrokken. De laatste bliksemactie dateerde van 18 juni 2015. Meer info daarover is beschikbaar in dit bericht op de blog van deze BeSWIC website: Resultaten van de nieuwe bliksemactie in de bouwsector.

Meer info